Quan parlem de música resulten prou coneguts els seus beneficis durant la infancia i posterior vida adulta d’una persona. Pero el primer contacte amb la música no pot donar-se de qualsevol manera. Eixa primera conexió ha de ser una cosa cuidada, una de les nostres principals premisses en quant a la iniciacio musical en Crescendo.

Per a parlar d’açò farem referència al llibre El valor humà de l’educació musical d’Edgar Willems. En ell podem llegir els següents fragments:

En l’educació que proposem ens interessem per tots els xiquets, per tots els adults, dotats o no. El do és eminentment relatiu. Es tasca del professor rastrejar les basses i ajudar a l’alumne en els seus punts debils.

En la iniciació, el contacte en els xiquets és de la major importància. El professor deuria tractar de conquistar als xiquets per mig de la música (material sonor, ritmes, moviments) i no mitjançant paraules amables.

És necessari dir poc i fer molt. Es inútil tractar de que el xiquet es torne intel·ligent dirigint-nos al seu intel·lecte -cosa que fan moltes mares-; necessitem que conseguixca -sovint per imitació- l’acció justa; i açò en tots els dominis: en el de l’audició, en el del ritme, etc…

Volem resaltar amb açò la importància d’oferir als xiquets i xiquetes riquesa sonora i intentar fer les classes amb la major qualitat possible.

Del mateix llibre:

En el maneig del material pedagògic, el professor deu utilitzar el seu tacte i el sentit comú. Els exercicis deuen correspondre a l’edat i a la capacitat dels alumnes. És evident que la naturalesa del so amb les seues propietats: duració, intensitat, altura i timbre, deuen resultar familiars a qui ensenya.

Les cançons, que és de desitjar que siguen sobre tot belles i que deuen constituir l’essencial de les lliçons, deurien ser triades amb un fi pedagògic, és a dir, que puguen servir més endavant per al desenvolupament musical auditiu, rítmic o el solfeig; per que el temps destinat a les lliçons -en general una hora per setmana- és preciós. En les escoles preescolars el problema canvia pel que fa al temps disponible, però els principis segueixen sent els mateixos.

Així com els parlem amb paraules clares i senzilles pronunciades amorosament perquè aprenguen a parlar tot i que tinguen uns mesos, en Crescendo intentem també que escolten, toquen, es moguen i experimenten la música amb activitats senzilles però elaborades acuradament.
Si vols comprovar de primera mà del que parlem, no ho dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres i et mostrarem la nostra metodologia de treball en la iniciació musical.
Font: El valor humà de l’educació musical. Edgar Willems, Editorial Paidós. 2002.